Anoek Nuyens | De zaak Shell
1561

De zaak Shell

DE ZAAK SHELL

Theatermakers Anoek Nuyens & Rebekka de Wit maken al jaren producties over maatschappelijk betrokken onderwerpen. Hun meest recente werk is De zaak Shell. Een theatervoorstelling die de vraag stelt: wie is er verantwoordelijk voor wat in de klimaatcrisis? Om daarop antwoord te geven bezochten we aandeelhoudersvergaderingen van Shell, lazen speeches en interviews van allerlei vervuilende bedrijven, ploegden akkoorden en beleidsnota’s van overheden door, bezochten klimaatrechtszaken, spraken met journalisten en wetenschappers en noteerden stelselmatig de opmerkingen van onze ooms en tantes zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd. Welke beelden, argumenten en retoriek zorgen ervoor dat er zo weinig schot zit in het oplossen van het klimaatprobleem? In De zaak Shell zie je hoe geraffineerd iedereen zijn verantwoordelijk doorschuift naar een andere partij waardoor de klimaatcrisis een diepgewortelde verantwoordelijkheidscrisis is.